Caesar -> ORUGKIDBNZZXOZLSEBUXGIBUGI

Als erstes Verschlüsselungsverfahren habe ich Caesar ausprobiert. Dabei geht man davon aus, das die Buchstaben einfach nur verschoben sind.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

Ich habe den Text dann mal versucht zu dekodieren, sogar rückwärts, aber was brauchbares ist dabei nicht herausgekommen.

NORMAL ALPHABET - MIRROR
 0. ORUGKIDBNZZXOZLSEBUXGIBUGI - IGUBIGXUBESLZOXZZNBDIKGURO
 1. IORUGKIDBNNZINZLSDRZUKDRUK - KURDKUZRDSLZNIZNNBDIKGUROI
 2. GIORUGKIDBBZGBOZLIOZRGIORG - GROIGRZOILZOBGZBBDIKGUROIG
 3. UGIORUGKIDDNUDXOZKINOUKIOU - UOIKUONIKZOXDUNDDIKGUROIGU
 4. BUGIORUGKIIBBIZXOGGBIRGGIR - RIGGRIBGGOXZIBBIIKGUROIGUB
 5. IBUGIORUGKKDIKZZXUUDGOUUGO - OGUUOGDUUXZZKIDKKGUROIGUBI
 6. GIBUGIORUGGIGGNZZRBIUIRBUI - IUBRIUIBRZZNGGIGGUROIGUBIG
 7. XGIBUGIORUUKXUBNZOIKBGOIBG - GBIOGBKIOZNBUXKUUROIGUBIGX
 8. UXGIBUGIORRGURDBNIGGIUIGIU - UIGIUIGGINBDRUGRROIGUBIGXU
 9. BUXGIBUGIOOUBOIDBGXUGBGXGB - BGXGBGUXGBDIOBUOOIGUBIGXUB
10. EBUXGIBUGIIREIKIDUURXIUUXI - IXUUIXRUUDIKIERIIGUBIGXUBE
11. SEBUXGIBUGGOSGGKIBBOUGBBUG - GUBBGUOBBIKGGSOGGUBIGXUBES
12. LSEBUXGIBUUILUUGKIEIBXIEBX - XBEIXBIEIKGUULIUUBIGXUBESL
13. ZLSEBUXGIBBGZBRUGGSGEUGSEU - UESGUEGSGGURBZGBBIGXUBESLZ
14. OZLSEBUXGIIUOIORUXLUSBXLSB - BSLXBSULXUROIOUIIGXUBESLZO
15. XOZLSEBUXGGBXGIORUZBLEUZLE - ELZUELBZUROIGXBGGXUBESLZOX
16. ZXOZLSEBUXXIZXGIOBOIZSBOZS - SZOBSZIOBOIGXZIXXUBESLZOXZ
17. ZZXOZLSEBUUGZUUGIEXGOLEXOL - LOXELOGXEIGUUZGUUBESLZOXZZ
18. NZZXOZLSEBBXNBBUGSZXXZSZXZ - ZXZSZXXZSGUBBNXBBESLZOXZZN
19. BNZZXOZLSEEUBEIBULZUZOLZZO - OZZLOZUZLUBIEBUEESLZOXZZNB
20. DBNZZXOZLSSBDSGIBZNBZXZNZX - XZNZXZBNZBIGSDBSSLZOXZZNBD
21. IDBNZZXOZLLEILXGIOBENZOBNZ - ZNBOZNEBOIGXLIELLZOXZZNBDI
22. KIDBNZZXOZZSKZUXGXDSBZXDBZ - ZBDXZBSDXGXUZKSZZOXZZNBDIK
23. GKIDBNZZXOOLGOBUXZILDNZIDN - NDIZNDLIZXUBOGLOOXZZNBDIKG
24. UGKIDBNZZXXZUXEBUZKZIBZKIB - BIKZBIZKZUBEXUZXXZZNBDIKGU
25. RUGKIDBNZZZORZSEBNGOKDNGKD - DKGNDKOGNBESZROZZZNBDIKGUR

INVERSE ALPHABET - MIRROR
 0. IGUBIGXUBEELIEXZZUULBGUUBG - GBUUGBLUUZZXEILEEBUXGIBUGI
 1. GIGUBIGXUBBEGBEXZXGEUIXGUI - IUGXIUEGXZXEBGEBBUXGIBUGIG
 2. BGIGUBIGXUUEBUIEXGIEGBGIGB - BGIGBGEIGXEIUBEUUXGIBUGIGB
 3. UBGIGUBIGXXBUXLIEIGBIUIGIU - UIGIUIBGIEILXUBXXGIBUGIGBU
 4. UUBGIGUBIGGUUGELIBBUGGBBGG - GGBBGGUBBILEGUUGGIBUGIGBUU
 5. GUUBGIGUBIIXGIEELUUXBIUUBI - IBUUIBXUULEEIGXIIBUGIGBUUG
 6. BGUUBGIGUBBGBBBEEGUGUGGUUG - GUUGGUGUGEEBBBGBBUGIGBUUGB
 7. LBGUUBGIGUUILUUBEIGIUBIGUB - BUGIBUIGIEBUULIUUGIGBUUGBL
 8. ULBGUUBGIGGBUGXUBGBBGUGBGU - UGBGUGBBGBUXGUBGGIGBUUGBLU
 9. UULBGUUBGIIUUIGXUBLUBUBLBU - UBLBUBULBUXGIUUIIGBUUGBLUU
10. ZUULBGUUBGGGZGIGXUUGLGUULG - GLUUGLGUUXGIGZGGGBUUGBLUUZ
11. ZZUULBGUUBBIZBBIGUUIUBUUUB - BUUUBUIUUGIBBZIBBUUGBLUUZZ
12. XZZUULBGUUUGXUUBIGZGULGZUL - LUZGLUGZGIBUUXGUUUGBLUUZZX
13. EXZZUULBGUUBEUGUBBZBZUBZZU - UZZBUZBZBBUGUEBUUGBLUUZZXE
14. IEXZZUULBGGUIGIGULXUZULXZU - UZXLUZUXLUGIGIUGGBLUUZZXEI
15. LIEXZZUULBBULBGIGUEUXZUEXZ - ZXEUZXUEUGIGBLUBBLUUZZXEIL
16. ELIEXZZUULLGELBGIUIGEZUIEZ - ZEIUZEGIUIGBLEGLLUUZZXEILE
17. EELIEXZZUUUBEUUBGZLBIXZLIX - XILZXIBLZGBUUEBUUUZZXEILEE
18. BEELIEXZZUULBUUUBZELLEZELE - ELEZELLEZBUUUBLUUZZXEILEEB
19. UBEELIEXZZZUUZGUUXEUEIXEEI - IEEXIEUEXUUGZUUZZZXEILEEBU
20. XUBEELIEXZZUXZBGUEBUELEBEL - LEBELEUBEUGBZXUZZXEILEEBUX
21. GXUBEELIEXXZGXLBGIUZBEIUBE - EBUIEBZUIGBLXGZXXEILEEBUXG
22. IGXUBEELIEEZIEULBLXZUELXUE - EUXLEUZXLBLUEIZEEILEEBUXGI
23. BIGXUBEELIIXBIUULEGXXBEGXB - BXGEBXXGELUUIBXIILEEBUXGIB
24. UBIGXUBEELLEULZUUEIEGUEIGU - UGIEUGEIEUUZLUELLEEBUXGIBU
25. GUBIGXUBEEEIGEZZUBBIIXBBIX - XIBBXIIBBUZZEGIEEEBUXGIBUG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *