Als erstes Verschlüsselungsverfahren habe ich Caesar ausprobiert. Dabei geht man davon aus, das die Buchstaben einfach nur verschoben sind.
[html]http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher[/html]

Ich habe den Text dann mal versucht zu dekodieren, sogar rückwärts, aber was brauchbares ist dabei nicht herausgekommen.

[html]
NORMAL ALPHABET – MIRROR
0. ORUGKIDBNZZXOZLSEBUXGIBUGI – IGUBIGXUBESLZOXZZNBDIKGURO
1. IORUGKIDBNNZINZLSDRZUKDRUK – KURDKUZRDSLZNIZNNBDIKGUROI
2. GIORUGKIDBBZGBOZLIOZRGIORG – GROIGRZOILZOBGZBBDIKGUROIG
3. UGIORUGKIDDNUDXOZKINOUKIOU – UOIKUONIKZOXDUNDDIKGUROIGU
4. BUGIORUGKIIBBIZXOGGBIRGGIR – RIGGRIBGGOXZIBBIIKGUROIGUB
5. IBUGIORUGKKDIKZZXUUDGOUUGO – OGUUOGDUUXZZKIDKKGUROIGUBI
6. GIBUGIORUGGIGGNZZRBIUIRBUI – IUBRIUIBRZZNGGIGGUROIGUBIG
7. XGIBUGIORUUKXUBNZOIKBGOIBG – GBIOGBKIOZNBUXKUUROIGUBIGX
8. UXGIBUGIORRGURDBNIGGIUIGIU – UIGIUIGGINBDRUGRROIGUBIGXU
9. BUXGIBUGIOOUBOIDBGXUGBGXGB – BGXGBGUXGBDIOBUOOIGUBIGXUB
10. EBUXGIBUGIIREIKIDUURXIUUXI – IXUUIXRUUDIKIERIIGUBIGXUBE
11. SEBUXGIBUGGOSGGKIBBOUGBBUG – GUBBGUOBBIKGGSOGGUBIGXUBES
12. LSEBUXGIBUUILUUGKIEIBXIEBX – XBEIXBIEIKGUULIUUBIGXUBESL
13. ZLSEBUXGIBBGZBRUGGSGEUGSEU – UESGUEGSGGURBZGBBIGXUBESLZ
14. OZLSEBUXGIIUOIORUXLUSBXLSB – BSLXBSULXUROIOUIIGXUBESLZO
15. XOZLSEBUXGGBXGIORUZBLEUZLE – ELZUELBZUROIGXBGGXUBESLZOX
16. ZXOZLSEBUXXIZXGIOBOIZSBOZS – SZOBSZIOBOIGXZIXXUBESLZOXZ
17. ZZXOZLSEBUUGZUUGIEXGOLEXOL – LOXELOGXEIGUUZGUUBESLZOXZZ
18. NZZXOZLSEBBXNBBUGSZXXZSZXZ – ZXZSZXXZSGUBBNXBBESLZOXZZN
19. BNZZXOZLSEEUBEIBULZUZOLZZO – OZZLOZUZLUBIEBUEESLZOXZZNB
20. DBNZZXOZLSSBDSGIBZNBZXZNZX – XZNZXZBNZBIGSDBSSLZOXZZNBD
21. IDBNZZXOZLLEILXGIOBENZOBNZ – ZNBOZNEBOIGXLIELLZOXZZNBDI
22. KIDBNZZXOZZSKZUXGXDSBZXDBZ – ZBDXZBSDXGXUZKSZZOXZZNBDIK
23. GKIDBNZZXOOLGOBUXZILDNZIDN – NDIZNDLIZXUBOGLOOXZZNBDIKG
24. UGKIDBNZZXXZUXEBUZKZIBZKIB – BIKZBIZKZUBEXUZXXZZNBDIKGU
25. RUGKIDBNZZZORZSEBNGOKDNGKD – DKGNDKOGNBESZROZZZNBDIKGUR

INVERSE ALPHABET – MIRROR
0. IGUBIGXUBEELIEXZZUULBGUUBG – GBUUGBLUUZZXEILEEBUXGIBUGI
1. GIGUBIGXUBBEGBEXZXGEUIXGUI – IUGXIUEGXZXEBGEBBUXGIBUGIG
2. BGIGUBIGXUUEBUIEXGIEGBGIGB – BGIGBGEIGXEIUBEUUXGIBUGIGB
3. UBGIGUBIGXXBUXLIEIGBIUIGIU – UIGIUIBGIEILXUBXXGIBUGIGBU
4. UUBGIGUBIGGUUGELIBBUGGBBGG – GGBBGGUBBILEGUUGGIBUGIGBUU
5. GUUBGIGUBIIXGIEELUUXBIUUBI – IBUUIBXUULEEIGXIIBUGIGBUUG
6. BGUUBGIGUBBGBBBEEGUGUGGUUG – GUUGGUGUGEEBBBGBBUGIGBUUGB
7. LBGUUBGIGUUILUUBEIGIUBIGUB – BUGIBUIGIEBUULIUUGIGBUUGBL
8. ULBGUUBGIGGBUGXUBGBBGUGBGU – UGBGUGBBGBUXGUBGGIGBUUGBLU
9. UULBGUUBGIIUUIGXUBLUBUBLBU – UBLBUBULBUXGIUUIIGBUUGBLUU
10. ZUULBGUUBGGGZGIGXUUGLGUULG – GLUUGLGUUXGIGZGGGBUUGBLUUZ
11. ZZUULBGUUBBIZBBIGUUIUBUUUB – BUUUBUIUUGIBBZIBBUUGBLUUZZ
12. XZZUULBGUUUGXUUBIGZGULGZUL – LUZGLUGZGIBUUXGUUUGBLUUZZX
13. EXZZUULBGUUBEUGUBBZBZUBZZU – UZZBUZBZBBUGUEBUUGBLUUZZXE
14. IEXZZUULBGGUIGIGULXUZULXZU – UZXLUZUXLUGIGIUGGBLUUZZXEI
15. LIEXZZUULBBULBGIGUEUXZUEXZ – ZXEUZXUEUGIGBLUBBLUUZZXEIL
16. ELIEXZZUULLGELBGIUIGEZUIEZ – ZEIUZEGIUIGBLEGLLUUZZXEILE
17. EELIEXZZUUUBEUUBGZLBIXZLIX – XILZXIBLZGBUUEBUUUZZXEILEE
18. BEELIEXZZUULBUUUBZELLEZELE – ELEZELLEZBUUUBLUUZZXEILEEB
19. UBEELIEXZZZUUZGUUXEUEIXEEI – IEEXIEUEXUUGZUUZZZXEILEEBU
20. XUBEELIEXZZUXZBGUEBUELEBEL – LEBELEUBEUGBZXUZZXEILEEBUX
21. GXUBEELIEXXZGXLBGIUZBEIUBE – EBUIEBZUIGBLXGZXXEILEEBUXG
22. IGXUBEELIEEZIEULBLXZUELXUE – EUXLEUZXLBLUEIZEEILEEBUXGI
23. BIGXUBEELIIXBIUULEGXXBEGXB – BXGEBXXGELUUIBXIILEEBUXGIB
24. UBIGXUBEELLEULZUUEIEGUEIGU – UGIEUGEIEUUZLUELLEEBUXGIBU
25. GUBIGXUBEEEIGEZZUBBIIXBBIX – XIBBXIIBBUZZEGIEEEBUXGIBUG
[/html]